Mama Burger - Piazza Gae Aulenti, 4 (Menu)

Piazza Gae Aulenti 4, Milano
+39 02 8404 1332

Give a rating to Mama Burger - Piazza Gae Aulenti, 4

Suggest a dish

How much did you spend at Mama Burger - Piazza Gae Aulenti, 4?